15_Oculus_III_Final-web.jpg

Oculus III, 2018 | acrylic on canvas | 36 x 36 "

New Order I, 2017 | acrylic on canvas | 36 x 36 "

Tondo Fleck I, 2015 | acrylic on canvas | 30 x 30 "

Tondo Fleck II, 2015 | acrylic on canvas | 30 x 30 "

15_TondoFleck_III_Final-web.jpg

Tondo Fleck III, 2015 | acrylic on canvas | 30 x 30 "

Tondo Fleck IV, 2015 | acrylic on canvas | 30 x 30 "